Danny Yee >> Gamelan

Javanese Gamelan Glossary/Dictionary

UNDER CONSTRUCTION - suggestions and corrections most welcome

Barry Drummond has an excellent glossary (360k PDF)

Wordlist

andegan : vocal solo
arang (awis): "sparse"
ayak-ayakan : a form
balungan : "rice" - core melody
barang : a pelog pathet
barang miring :
bawa : vocal introduction
bedhaya : a form
bonang : instrument
bonang panerus : instrument
buka : opening
cengkok : pattern
ciblon : a drum
dalang : wayang leader
dhang : drum sound
dhen : drum sound
dhet : drum sound
dhlang : drum sound
dhlong : drum sound
dua : 2 (Indonesian)
empat : 4 (Indonesian)
enam : 6 (Indonesian)
gadon : with soft instruments
gambang : wooden xylophone
gamelan : the ensemble; its music
gantung : to hang
garap : improvisation
gatra : "bar"
gembyang : octave
gender : instrument
gendhing : a form - and, by extension, gamelan music generally
gerong : male voice
gong agung : big gong
gong suwukan : gong
hen : drum sound
imbal :
inggah : second section of gendhing
irama : "density"
ji : 1
kemanak : banana shaped percussion instrument
kempul : small gongs
kempyang : instrument
kendhang : drum
kenong : big pots
kepatihan : common notation system
keplok : hand clapping
keprak : instrument used to signal to dancers
kerep : "dense"
ketawang : a form
kethuk : instrument
kethuk salahan :
ketipung : small drum
klenengan : gamelan by itself, without dance or drama
kret : drum sound
ladrang : a form
lancaran : a form
langgam : a form
laras : scale
lima : a pelog pathet
lima : 5
lu : 3
lung : drum sound
ma : 5
macapat : a song
manyura : a slendro pathet
merong : first section
mipil :
mleset : foreshadowing a note ("falling")
nem : 6
nem : a pelog pathet
ngelik (lik): second/high section
palaran : a form
pancer : high 1s on rests
panerusan : elaboration
pat : 4
pathet : "mode"
pathetan : prelude or epilogue played by a few instruments
patut gelut :
peking : instrument
pelog : a scale
pi : 7
pinjalan : interlocking balungan
rebab : string instrument
ro : 2
sampak :
sanga : a slendro pathet
saron : metal-keyed instrument
saron demung : instrument
satu : 1 (Indonesian)
sekaran :
seleh :
sesegan : a form
sindhen : female voice
sirep : louder instruments drop out
slendro : a scale
slentem : instrument
srepegan : a form
suling : flute
suwuk :
tabuh : mallet
tak : drum sound
tari : dance
thlong : drum sound
thlung : drum sound
thung : drum sound
tiga : 3 (Indonesian)
tong : drum sound
tujuh : 7 (Indonesian)
umpak : transition from merong to inggah in a gendhing, first part of a ladrang
wangsalan : sindhen pattern
wayang : shadow puppet
zither : instrument

By Category

drum sound
dhang, dhen, dhet, dhlang, dhlong, hen, kret, lung, tak, thlong, thlung, thung, tong
feature
imbal, kethuk salahan, mipil, mleset, pancer, pinjalan
form
ayak-ayakan, bedhaya, gendhing, ketawang, ladrang, lancaran, langgam, macapat, palaran, sampak, sesegan, srepegan, tari
instrument
bonang, ciblon, gambang, gender, gerong, gong agung, gong suwukan, kemanak, kempul, kempyang, kendhang, kenong, keplok, keprak, kethuk, ketipung, peking, rebab, saron, sindhen, slentem, suling, zither
number
dua, empat, enam, ji, lima, lu, ma, nem, pat, pi, ro, satu, tiga, tujuh
pathet
barang, lima, manyura, nem, sanga
pattern
gantung, patut gelut, sekaran, seleh
scale
pelog, slendro
section
andegan, bawa, buka, inggah, merong, ngelik, pathetan, umpak

Constructions

pe-
pesindhen - female singer
-an
gambangan - gambang part
kenongan - interval between kenongs
gantungan - hanging pattern
m-
minggah - with inggah
Gamelan << Danny Yee